Members of the Committee

rekhaji  Smt Rekha Prasad
vinodji  Mr.Vinod V Mathur
surendra  Mr. Surinder Kalta
Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
Nagashankara, No 710, 7th Main,
14th cross, 3rd Phase Jp Nagar,
Bangalore 560078, Karnataka, India
bangalore.jpnagar@ssrvm.org
080-26586402, 7259845937