Independence Day Celebrations

Join us for the 74th Independence Day Celebrations on 15th August 2020 at 9:00 am at: https://youtu.be/6k4ysJz6OJs

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
Nagashankara, No 710, 7th Main,
14th cross, 3rd Phase Jp Nagar,
Bangalore 560078, Karnataka, India
bangalore.jpnagar@ssrvm.org
080-26586402, +917259845937